Het verlenen van bijzonder verlof – verlof onder schooltijd – is gebonden aan regels die de overheid vaststelt. Voor de regels en voorwaarden voor het verlenen van extra verlof verwijzen wij u naar onze documentenpagina.

Indien u een aanvraag voor bijzonder verlof voor uw zoon of dochter wilt indienen, verzoeken wij u onderstaand formulier in te vullen. U dient ook de beschikbare ondersteunende documenten, zoals trouwkaart, werkgeversverklaring of brief deelname sportevenement met de aanvraag mee te sturen.

Wilt u voor nog een kind verlof aanvragen? *