Een leerling doorloopt bij QUEST ‘21 3 fasen: de onderbouwfase, de profielfase en de examenfase. Het verschilt per fase wat we willen bereiken. 

De onderbouwfase

De onderbouwfase start in leerjaar 1 en duurt tot ongeveer halverwege leerjaar 3. Plezier (in leren) is belangrijk in deze fase. Er is geen focus op het (havo- of vwo-)niveau en er gaat minder aandacht naar de vakinhoud en meer naar algemene vaardigheden als metacognitie en zelfregulatie. We besteden dus veel tijd en aandacht aan jezelf leren kennen, leren leren en leren keuzes maken. En ook leren samenwerken en samen werken en verantwoordelijkheid leren nemen komen veel terug. 

Aan het einde van de onderbouwfase stellen we vast of een leerling het minimale (havo)niveau heeft om uiteindelijk een diploma te behalen. Als het docententeam vaststelt dat dat (nog) niet het geval is, dan stroomt een leerling door naar 4 mavo. 

 

De profielfase

De profielfase start halverwege leerjaar 3 en eindigt na leerjaar 4. Er gaat in deze fase nog steeds veel tijd en aandacht naar jezelf leren kennen, maar daar komt jezelf leren kennen qua onderwijsniveau nadrukkelijk bij. Een leerling krijgt meer (eigen) verantwoordelijkheid en er moet nog steeds volop samengewerkt en samen gewerkt worden. 

De verschillen in niveau en talenten van de leerlingen worden steeds meer zichtbaar en gaan zich langzamerhand vertalen in havo- of vwo-niveau. Dit kan bij elke leerling verschillen per leergebied en zelfs per leerdoel. De vakinhoud wordt belangrijker en er komt ook aandacht voor vervolgstudies en beroepen. 

Aan het einde van de profielfase wordt bepaald of de leerling klaar is voor de examenfase en op welk niveau hij dat gaat doen. 

De examenfase

De examenfase bestaat uit leerjaar 5 bij de havo en leerjaar 5 en 6 bij het vwo. De focus ligt op het behalen van het diploma. In de examenfase geven we cijfers. De havo- en vwo-leerlingen volgen veel modules los van elkaar. Ze krijgen nog meer (eigen) verantwoordelijkheid en er is nog meer aandacht voor studie- en beroepskeuze. Ook ligt de focus op hun (toekomstige) rol in de samenleving. Het schoolexamen is ‘Questiaans’ ingericht: samenwerken en andere toetsvormen dan de schriftelijke toets komen volop terug.

“We gaan hier weg met een havo of vwo diploma“

“we gaan hier weg met een havo of vwo diploma“