Wil je graag overstappen van een andere school naar het A. Roland Holst College?

Dan kan dat, mits er een plaats in dat leerjaar beschikbaar is.
In sommige gevallen mag je gedurende het schooljaar overstappen naar het Roland Holst. Dit kan vóór 1 oktober in het schooljaar.
In het geval van een verhuizing of een andere bijzondere reden kan er – voor een overstap midden in het schooljaar – contact gelegd worden met mevrouw Jacobs, instroomcoördinator, 035-7900809 of info-arhc@gsf.nl.
Vanaf februari kun je je aanmelden voor het schooljaar erna. Met een vmbo-tl-/mavodiploma kun je je aanmelden voor doorstroming naar havo 4 en met een havodiploma naar vwo 5. 

Als je je wilt aanmelden, vraag dan aan (een van) je ouders of zij het digitale aanmeldingsformulier willen invullen, of doe het samen. Na het invullen en verzenden krijgen je ouders een automatische mail, die bevestigd moet worden. We verzoeken je bij deze bevestiging ook een scan van het laatste rapport/cijferoverzicht toe te voegen. Pas dan is je aanmelding compleet.  

Zit je in mavo 4 of havo 5? Dan stuur je de cijferlijst van het schriftelijk eindexamen op zodra je deze hebt ontvangen. Afhankelijk van je huidige vakkenpakket onderzoeken we dan welke mogelijkheden er op onze school voor jou zijn.

Als we alle informatie compleet hebben, nodigen we jou en je ouders uit voor een kennismakingsgesprek en leiden we je rond. Onderdeel van dit instroomtraject is dat we contact opnemen met de school van herkomst.

Als je in de bovenbouw instroomt is het handig te weten hoe onze profielen in elkaar zitten. Hier kun je alle informatie vinden over profielen en vakken in de bovenbouw. 

Ben je geïnteresseerd in onze school? Dan ben je van harte welkom op onze open dag.