We zoeken een rector die voor onze school kiest en zich verbindt aan de ingezette onderwijskundige koers, hier leiding aan geeft en waar nodig bijstuurt.

Een rector die ons helpt de balans te vinden tussen creativiteit en vernieuwing aan de ene kant en routine en structuur aan de andere kant. Een schoolleider die verder bouwt op het vernieuwende fundament en de ingezette onderzoeks- en verbetercultuur uitbreidt en verduurzaamt.

“We zoeken eigenlijk een rector die ons helpt nog beter te doen waar we al voor staan. Iemand die de besluiten durft te nemen die nodig zijn. Goed onderbouwd en met aandacht voor draagvlak en draagkracht.”
– Ouders – MR en Ouderraad –

We zoeken een boegbeeld, een rector die zichtbaar en merkbaar aanwezig is in de school. Een rector die samen met de plaatsvervangend rector en het MT ruimte geeft aan (professioneel) verschil en gedeeld leiderschap en een rector die verschil productief maakt. We zoeken ook een rector die het A. Roland Holst College positioneert in de regio, die gericht is op een heldere en onderbouwde profilering van onze school en op samenwerking met anderen.

“Het is voor onze toekomstige rector belangrijk dat hij of zij het belang van het informele contact verstaat en dat dit hem of haar niet hoeft te beletten om ons professioneel aan te spreken. Het is fijn als onze nieuwe rector zich ook als mens laat zien en zichtbaar in de school aanwezig is. Dat je begrijpt dat je als mens de belangrijkste bron van verandering en inspiratie bent.”
– Docenten –

Onze toekomstige rector:

 • zorgt dat we de verschillen binnen onze school samen brengen in één verhaal, een verhaal dat: aansluit bij de ingezette koers, ambitieus is en ons positioneert in de regio;
 • geeft voeding aan het aanwezig potentieel en weet creativiteit te stroomlijnen door ons met gepaste autoriteit aan te spreken op onze individuele bijdragen aan het geheel;
 • zorgt voor heldere en transparante besluitvorming en stuurt op de ontwikkeling van de school;
 • realiseert een open sfeer waarin we elkaar aanspreken, verschillen als kans zien en iedereen zich uitgenodigd blijft voelen om mee te doen;
 • zoekt de samenwerking op met de scholen binnen de Gooise Scholen Federatie en andere scholen in de regio;
 • maakt verschil door zich te laten zien als mens aan leerlingen, MT en docenten, binnen de Gooise Scholen Federatie en in de regio.

“We zoeken iemand die een sfeer weet te creëren waarin elkaar aanspreken normaal is. Iemand die kritiek interessant vindt. En die in staat is om verschillende passie(s) voor onderwijs naar een werkbare eenduidigheid te leiden.”
– Docenten –

Wat wij vragen
Onze nieuwe rector:

 • weet om te gaan met verschil en denkt en handelt vanuit meervoudig perspectief en belang;
 • legt verantwoordelijkheid waar die hoort en geeft opdrachten die uitdagend zijn;
 • is besluitvaardig en zorgt voor een navolgbaar besluitvormingsproces (analyse, dialoog, besluit, uitvoering, evaluatie);
 • heeft de kunde en de wil om (complexe) veranderingsprocessen aan te sturen;
 • is communicatief en relationeel sterk en pakt het podium als de situatie hierom vraagt;
 • heeft impact op het gedrag van anderen en is merkbaar aanwezig in de school, binnen de GSF en de regio.

“Voelt aan wanneer vrijheid en autonomie werkt, en wanneer er om richting en structuur wordt gevraagd, en zet zijn relationele en communicatieve kwaliteit hierop in.”
– Docenten –

Natuurlijk kent onze rector de dynamiek van het onderwijs en de routines die hierbij horen en onze rector heeft een academisch werk- en denkniveau. Ervaring in het voortgezet onderwijs is hierbij een pré, net als leidinggevende ervaring. Nog belangrijker is dat we een rector zoeken die zich de eigenheid van onze school snel eigen kan maken.

Wat wij bieden
Inschaling in schaal 15 van de cao vo.

Meer weten
Als deze vacature u aanspreekt en u zich in dit profiel herkent, nodigen wij u uit te reageren.
U kunt uw motivatie met actueel curriculum vitae sturen aan vacature@bureaudebedoeling.nl t.a.v. de heer R. Haaijer o.v.v. vacature Rector A. Roland Holst College. De reactietermijn verstrijkt op 27 mei 2023.

Meer informatie over het A. Roland Holst College vindt u op www.bureaudebedoeling.nl

Heeft u nog vragen over de procedure of de functie, dan kunt u bellen met Robbin Haaijer van Bureau de Bedoeling 06-50682905.

De voorselectiegesprekken vinden plaats in de week van 22 mei en 29 mei 2023.
De gesprekken (max. twee rondes) met de benoemingsadviescommissie vinden plaats op 7 juni tussen 12:00 – 17:00 uur (eerste ronde) en 14 juni tussen 10:00 – 14:00 uur (tweede ronde) 2023.

Een referentencheck maakt deel uit van de procedure. We streven ernaar te benoemen voor 1 juli 2023.

Bekijk onderstaande video voor meer informatie