Namens de rector, René Karman, ons tweede video nieuwsbericht van dit schooljaar.