Namens de rector, René Karman, ons eerste video nieuwsbericht van dit schooljaar.