Het Schoolfonds is een fonds waar ouders op vrijwillige basis aan bijdragen. Vanuit het Schoolfonds worden zaken mogelijk gemaakt en activiteiten georganiseerd die niet vanuit reguliere middelen gefinancierd kunnen worden, maar die wél een meerwaarde hebben voor de school en de leerlingen.

Schoolfonds

Het Schoolfonds is een fonds waar ouders op vrijwillige basis aan bijdragen. Vanuit het Schoolfonds worden zaken mogelijk gemaakt en activiteiten georganiseerd die niet vanuit reguliere middelen gefinancierd kunnen worden, maar die wél een meerwaarde hebben voor de school en de leerlingen. Het Schoolfonds wordt door de ouders bekostigd. In het begin van het nieuwe schooljaar ontvangt u een verzoek om een bijdrage te leveren.

In het schooljaar 2021-2022 is vanuit het Schoolfonds het volgende georganiseerd:

  • Voetbaltafels in de aula’s en een tafeltennistafel
  • Grote picknicktafels buiten
  • Inspirerende ouderavond met Play-Back
  • Bijdrage om de diploma-uitreiking van eindexamenkandidaten op te luisteren
  • Een deel van het Schoolfonds is dit jaar naar individuele leerlingen gegaan, die zelf onvoldoende middelen hebben om de schoolkosten te dragen.

Het Schoolfonds wordt beheerd door de Ouderraad. Maar de uitgaven ten behoeve van individuele leerlingen worden door de schooldirectie bepaald.

Als u een leuk, leerzaam, cultureel, sportief -of wat voor idee dan ook- heeft, dat bijdraagt aan een goede school voor de leerlingen, kunt u een beroep doen op het Schoolfonds. U kunt uw aanvraag sturen naar de Ouderraad: arhc-ouderraad2@gsf.nl

Met uw bijdrage aan het Schoolfonds kunnen wij doorgaan met extra zaken, die de school nou juist extra mooi en bijzonder maken, te bekostigen.

Bij voorbaat dank!

“Vanuit het Schoolfonds worden heel veel zaken mogelijk gemaakt”

“Vanuit het Schoolfonds worden heel veel zaken mogelijk gemaakt”