Ziek? Medische afspraak? Begrafenis/crematie? Auto- of scooterexamen? U wordt verzocht alle absenties VAN TEVOREN door te geven via de Absentielijn (24 uur per dag): 035-7900801

Als u de school belt , krijgt u een bandje te horen met een keuze. Kies 1 voor absentiemeldingen. Daarna wordt u gevraagd de naam en klas van uw kind in te spreken, de datum, tijd en reden van absentie. Uw melding wordt persoonlijk verwerkt door een medewerker van de leerlingenbalie.

Een ziekmelding dient na het weekend opnieuw te worden gedaan. Hersteld melden is niet nodig.

Ziekmelden kan ook via de Roland Holst App.

Tijdens toetsperiodes

1. wordt geen verlof verleend voor auto- of scooterexamen
2. zo mogelijk geen medische afspraken plannen

Wat u verder nog moet weten

LO-ABSENTIE i.v.m. blessures: klik hier voor meer info

OPEN DAGEN / SELECTIEDAGEN / MEELOOPDAGEN (bovenbouw):Klik hier voor het aanvraagformulier

Wat u verder nog moet weten:

Als uw kind langdurig of regelmatig ziek is, licht u de mentor zo spoedig mogelijk in. Indien uw kind langere tijd niet naar school kan komen, gaan we samen met u bekijken hoe we het onderwijs, rekening houdend met de ziekte, kunnen voortzetten.

Bij ziekte tijdens schooltijd gaat uw kind naar de leerlingenbalie op de eerste verdieping in De Jonker. U wordt er vervolgens telefonisch over geïnformeerd dat uw kind ziek naar huis wil gaan. Als u niet telefonisch bereikbaar bent op dat moment, wordt de leerling gevraagd zich telefonisch te melden bij school op het moment dat hij/zij veilig thuisgekomen is.
Om zeker te zijn dat u als ouder/verzorger ervan op de hoogte bent dat uw kind die dag ziek naar huis is gegaan, verwachten wij uitsluitend in dit laatste geval nog een telefoontje van u.