Het doel van het decanaat is om leerlingen te helpen kiezen. Kiezen voor een passend vakkenpakket of voor een geschikte vervolgopleiding aan het MBO, HBO en de universiteit. Leerlingen kunnen altijd de hulp van de decaan inschakelen.

In de tweede klas van de mavo en de derde klassen van quest, havo en atheneum zijn er speciale lessen in de mentor/coachlessen om de leerlingen te ondersteunen bij het kiezen van een vakkenpakket. Leerlingen in de bovenbouw worden via hun mentoren/coaches gestimuleerd om zelfstandig stappen te zetten in hun studiekeuze door het bezoeken van open dagen en meeloopdagen.

Er zijn speciale opdrachten die de leerlingen in de mentor/coachles maken. Zo krijgen zij meer inzicht in hun kwaliteiten, interesses en over keuzes maken. Ook ouders wordt gevraagd mee te denken en in gesprek te gaan.

Iris Eckardt (decaan)

Nieuwsbrieven

Nieuwsbrieven schooljaar 2023-2024

Nieuwsbrieven mavo:

Nieuwsbrieven havo/vwo

Formulieren

Profielkeuze en vakinformatie

Open dagen, selectiedagen en meeloopdagen

Onderstaande linkjes zijn bedoeld voor de bovenbouw mavo, havo en vwo.

Studiekeuze

Doorstromen

Handige links

“Het doel van het decanaat is om leerlingen te helpen kiezen“

“Het doel van het decanaat is om leerlingen te helpen kiezen“

Meer weten?