De afgelopen jaren is de vraag naar persoonlijke en inhoudelijke studiebegeleiding, naast de mogelijkheid om huiswerk te maken, fors gestegen. Als school hebben wij niet de middelen om dit zelf vorm te geven.

Omdat wij onze leerlingen toch de mogelijkheid van huiswerkbegeleiding willen bieden hebben wij ons gebouw beschikbaar gesteld voor een externe partner: Lyceo. Doordat Lyceo binnen de school de begeleiding zal verzorgen, is een goede uitwisseling tussen de eigen docenten en de begeleiders van Lyceo mogelijk. Dit versterkt de kwaliteit van de begeleiding.

Op het moment dat er moeite is met de inhoud van een specifiek vak is er ook één op één bijles mogelijk!

Met de inzet van Lyceo is er dus meer continuïteit, intensievere persoonlijke ondersteuning en versterkte kwaliteit van de begeleiding. Lyceo is echter geen onderdeel van het ARHC en rekent een commerciële prijs.

Indien ouders graag gebruik willen maken van de huiswerkbegeleiding voor hun zoon of dochter, maar de kosten voor hen niet haalbaar zijn, dan kan een aanvraag worden gedaan via de teamleider. Binnen onze samenwerking met Lyceo biedt Lyceo 1 op de 10 plaatsen kosteloos aan voor een leerling waarvan ouders financieel minder draagkrachtig zijn. In overleg met ons zorgteam besluiten wij vervolgens welke aanvragen in aanmerking komen voor deze mogelijkheid.

De contactpersoon vanuit Lyceo is:

’Mijn naam is Eva Breedveld, ik ben namens Lyceo de manager die op deze school rond zal gaan lopen. Lyceo zal op het A. Roland Holst College vanaf 30 augustus ondersteuning gaan bieden op gebieden zoals huiswerkbegeleiding, bijlessen en examentraining. Samen met mijn team zorg ik voor een motiverende leeromgeving, gerichte ondersteuning en een positieve sfeer.

Indien jullie vragen hebben kunnen jullie mij bereiken via;

eva.breedveld@lyceo.nl

06 – 82 47 25 35

Wellicht tot snel!’

WAT HOUDT HUISWERKBEGELEIDING LYCEO IN?

Informatie op de website van Lyceo:

https://www.lyceo.nl/huiswerkbegeleiding/

Aan de hand van een intakegesprek met jou en jouw ouders/verzorgers maken we een persoonlijk ontwikkelingsplan, dat specifiek voor jouw doelstellingen en wensen wordt samengesteld. Je maakt hiervoor een (gratis) studievaardigheden- en motivatietest. De resultaten hiervan dienen als startpunt voor de inhoudelijke begeleiding.

Met behulp van de Lyceo Leren Leren©-methode gaan we aan de slag met het aanleren en verbeteren van studievaardigheden. In een rustige omgeving werken we samen aan het vergroten van jouw motivatie en zelfvertrouwen, totdat je zelfstandig weer verder kan. Via ons eigen systeem kun je jouw vorderingen met huiswerkbegeleiding bekijken waar je maar wilt. Zo weet je precies aan welke taak je nog extra moet werken en welke je al eigen hebt gemaakt.

Lyceo Leren Leren© is de inhoudelijke basis van de dienstverlening van Lyceo. Deze bewezen effectieve methode is ontwikkeld in samenwerking met de Universiteit van Tilburg. Net als de studievaardigheden- en motivatietest, hiermee kunnen we precies zien aan welke studievaardigheden gewerkt kan worden en is er inzicht in wat jou motiveert. Zo kunnen we jou begeleiding op maat aanbieden.

Meer weten?

Eva Breedveld

contactpersoon Lyceo