Het A. Roland Holst College (ARHC) is een middelgrote, algemeen bijzondere school voor mavo, havo, vwo, Talent en QUEST ’21. Onze leerlingen krijgen les in twee sfeervolle monumentale gebouwen aan de rand van Hilversum.

Het ARHC profileert zich in de regio als “De meest uitdagende school van Hilversum” met eigentijds en vernieuwend onderwijs. Daarbij is de keuze gemaakt dat QUEST ‘21 zich richt op ontwikkeling en uitvoering van vernieuwend onderwijs. Het ‘reguliere’ onderwijs richt zich op de ontwikkeling en uitvoering van eigentijds onderwijs. Talent is een onderwijsstroom gericht op de leerbehoeften van hoogbegaafde kinderen. Door met ons onderwijs aan te sluiten bij de verschillende leerbehoeften van kinderen geven we vorm aan onze missie: “Wij willen niet alleen dat elk kind een 10 kan halen, maar vinden het nog belangrijker dat elk kind zich een 10 kan voelen”.

Onze school maakt deel uit van de Gooise Scholen Federatie (GSF). Binnen de kaders van de GSF heeft elke school ruimschoots de vrijheid een eigen onderwijskundige visie te ontwikkelen. Van alle afdelingsleiders wordt verwacht dat zij een bijdrage leveren aan de ontwikkeling en uitvoering van het beleid van de GSF. Leidinggevenden hebben de mogelijkheid om samen met collega’s van andere scholen te leren en ontwikkelen. De scholen worden ondersteund door staf- en secretariaatsmedewerkers van de overkoepelende onderwijsondersteunende dienst.

“Wij willen niet alleen dat elk kind een 10 kan halen, maar vinden het nog belangrijker dat elk kind zich een 10 kan voelen.”

“Wij willen niet alleen dat elk kind een 10 kan halen, maar vinden het nog belangrijker dat elk kind zich een 10 kan voelen.”