In de onderbouw en de voorexamenklassen gebruiken we een PTO.

Het doel van het Programma van Toetsing is dat jij als leerling weet wat je aan toetsing gedurende het schooljaar kan verwachten. De toetsen in het PTO tellen mee voor de overgang. In het PTO staat per vak aangegeven wat en hoe er getoetst wordt, per toets/opdracht de weging en wanneer de toets ongeveer wordt gegeven. Het PTO is onder voorbehoud van wijzigingen.

In het document met overgangsnormen staan de uitgangspunten en overgangsnormen per leerjaar beschreven.

“Het Roland Holst is een school met onderwijs van hoge kwaliteit en uitstekende prestaties“

“Het Roland Holst is een school met onderwijs van hoge kwaliteit en uitstekende prestaties“