Onze Talent-klassen zijn speciaal voor kinderen die hoogbegaafd zijn. Om te zien of jij bij Talent goed op je plek zal zitten, maken wij gebruik van indicatoren die naar voren komen tijdens een intakeprocedure:

  • De uitkomsten van een recent afgenomen WISC-V-test (maximaal twee jaar voor het schooljaar van de intake),
  • de aanvullende gegevens en het schooladvies van de basisschool
  • de uitslagen van eerder gedane onderzoeken en testen
  • de ervaringen tijdens het intakegesprek en de Talentdag (verplicht voor aangemelde leerlingen)

Aanmelden voor Talent is het hele jaar mogelijk en kan gedurende de gehele basisschoolperiode van uw kind.

Leerlingen die zich aanmelden voor Talent worden samen met hun ouders/verzorgers uitgenodigd voor een intakegesprek.

De intakeprocedure* en de plaatsing van leerlingen in de eerste klas Talent worden afgerond voordat de aanmeldingsperiode voor het overige Voortgezet Onderwijs in de regio begint. Er zijn geen extra kosten verbonden aan Talent.

*De intake is een zorgvuldig proces dat leidt tot de samenstelling van de Talentklas. Indien er na de intake een te grote groep overblijft die geschikt is om de  Talentklas mee samen te stellen, kan het zijn dat er geloot moet worden.

Ben jij hoogbegaafd en wil je graag naar de Talent-klas?

Neem dan samen met je ouders contact op met onze Talent-coördinator mw. G. Wouters, coördinator TalentARHC – arhc-talent@gsf.nl

Let goed op de aanmelddatum en -procedure. De procedure wordt namelijk afgerond vóór de aanmeldperiode voor het overige voortgezet onderwijs.

Hieronder vind je ook meer informatie over Talent in de Talent-brochure en op onze speciale Talent-pagina op de website.

Ook vind je hier het digitale aanmeldformulier voor de Talentklas.

Meer over Talent!

Talentbrochure

Meer over Talent

Digitaal aanmeldformulier Talentklas