Dag in dag uit zijn we bezig met het maken en verbeteren van onderwijs. Dat doen we vanuit het idee dat het leren van onze leerlingen een persoonlijk, actief en sociaal proces is.

Leren is persoonlijk
Leerlingen hebben uiteenlopende talenten en ondersteuningsbehoeften. Daarom bieden we meerdere onderwijsvormen en maken we verschil tussen leerlingen. Zo helpen we ze hun eigen talenten en interesses te ontwikkelen en vergroten. Ook worden ze hierdoor zelfstandiger. 

Leren is sociaal
Leren doe je niet alleen, maar in gezamenlijkheid. Je leert samenwerken en met anderen omgaan, rekening houden met elkaar. Dat is belangrijk voor de persoonsvorming van onze leerlingen. Daarbij leren we ze verantwoordelijkheid te nemen voor zichzelf, de ander en de wereld.

Leren is actief
Leren gaat niet vanzelf, het kost moeite. Leerlingen hebben een actieve werkhouding nodig. Daarom gebruiken we motiverende, activerende en uitdagende werkvormen om de leerdoelen te bereiken. Zo ontwikkelen de leerlingen zich met aandacht en plezier op weg naar hun diploma.

Onze visie hebben we uitgewerkt in verschillende onderwijsconcepten. Allereerst hebben we ons daltononderwijs voor mavo-, havo- en vwo. Daarnaast hebben we  QUEST ’21 en Talent. Ook hebben we sportklassen. Zo bieden we elke leerling uit de regio met een vmbo T-advies en hoger een opleiding die bij hem of haar past.

“In onze projecten komt alles terug: het is actief, persoonlijk en sociaal.”

“In onze projecten komt alles terug: het is actief, persoonlijk en sociaal.”