QUEST ‘21 is een van de drie onderwijsvormen op onze school. Het is havo- en vwo-onderwijs dat zich richt op het behalen van leerdoelen.

Er zijn verplichte leerdoelen en keuzeleerdoelen. Om leerdoelen te behalen volgt een leerling modules. De combinatie van door ons verplichte en door een leerling gekozen leerdoelen bepaalt uiteindelijk in welke vakken examen wordt gedaan.

Bij QUEST ‘21 geven we autonomie bevorderend onderwijs. Dit gebeurt door betekenisvolle keuzes te bieden tussen modules, binnen modules en tijdens lessen. Zo worden de leerlingen steeds zelfstandiger.

Die modules zijn zo gemaakt dat leerlingen actief bezig zijn met het aanleren van kennis en vaardigheden. We toetsen minder, maar wat we toetsen moet met een voldoende worden afgerond.

QUEST ‘21 op mavo/havo-niveau

In het schooljaar 2022-2023 zijn we gestart om te leren hoe we QUEST ’21 ook geschikt kunnen maken voor een mavo-richting. Voor het komend schoojaar (2024-2025) gaan we dat weer voortzetten en zullen we opnieuw 8-10 leerlingen met een mavo/havo-advies bij QUEST ’21 toelaten.

Dus: heb je mavo/havo-advies èn denk je dat QUEST ’21 bij je past? Dan kunnen je ouders dat op het aanmeldformulier aangeven. Jullie worden vervolgens automatisch uitgenodigd voor een informatiemiddag.

(tekst gaat door onder foto)

“Sommige mensen zijn tijdens de les beter dan bij de toets. Heb jij dat ook? Kom dan naar QUEST ’21!” – Mila, leerling

“QUEST ’21 is echt ander onderwijs!”

Zelf je leerdoelen bepalen
Een leerling in QUEST ’21 heeft een aantal verplichte leerdoelen. Dat is niet anders dan in het reguliere onderwijs. Ook daar moet je leren letterrekenen en weten hoe je een zakelijke e-mail schrijft. Het grote verschil is dat bij regulier onderwijs bijna alle leerdoelen verplicht zijn, terwijl bij QUEST ’21 er ook veel keuzeleerdoelen zijn. En waar er bij regulier onderwijs vaak door de docent wordt bepaald hoe je een leerdoel behaalt, is dat bij QUEST ’21 anders. Daar bepaal je dat als leerling, in overleg met je docent, veel meer zelf.

Als je als leerling deels zelf mag bepalen wat je leert en hoe je dat doet, maakt dat dat je beter leert. Je hebt er tenslotte zelf voor gekozen. Het maken van (juiste) keuzes, is iets wat niet altijd makkelijk is. Daarom heeft iedere leerling een coach die hem daarbij begeleidt.