De dag van een QUEST ’21 leerling ziet er iets anders uit dan die van een leerling in onze reguliere mavo/havo-, havo-, havo/vwo- of vwo-klassen. De starttijden zijn wel hetzelfde en ook de pauzes zijn op hetzelfde moment.

Zo begint een leerling bij QUEST ’21 iedere ochtend om 8:25 uur met coaching of begeleiding. Er zijn drie mogelijkheden:

  • er is begeleiding met de hele klas. Dan gaat het bijvoorbeeld over elkaar beter te leren kennen, hoe het programma om leerdoelen te kiezen werkt of het vieren van Sinterklaas.
  • er is (individuele) coaching. Dan heb je als leerling een gesprek met je coach over het welbevinden of de leerdoelen die je gaat kiezen. Het maken en bespreken van een (week)planning kan bijvoorbeeld ook.
  • er is studiebegeleiding. Dan gaan leerlingen, onder begeleiding, aan het werk met hun samenwerkingsopdrachten of huiswerk.

“Elke zes weken heb je een nieuw rooster, dus het is nooit saai!”

“Bij QUEST ’21 doe je steeds wat anders.”

Na Coaching en Begeleiding volgt een leerling elke dag 2 of 3 modules van 95 minuten. Alleen op dinsdag zijn dat er maximaal 2. Omdat iedere leerling (deels) zijn eigen leerdoelen kiest, is het rooster voor elke leerling (deels) anders. Bovendien wisselt dit elke zes weken.

Om uiterlijk 14.50 uur klaar met de lessen (en op dinsdag om 12.45 uur)
Een QUEST ’21-leerling is elke dag uiterlijk om 14:50 uur uit. Op dinsdag is hij zelfs om 12.45 uur al uit. Er kunnen dan nog wel individuele afspraken worden gepland. Denk aan een afspraak met een samenwerkingsgroepje of een vakdocent of huiswerkbegeleiding. Ook kan er dan gewerkt worden aan nog niet behaalde leerdoelen.

Twee voorbeeldroosters
Hieronder een voorbeeldrooster van een leerling uit het eerste leerjaar. Deze (fictieve) leerling heeft 5 verplichte modules (de modules van 9:15 uur tot 10:50 uur), 6 keuzemodules en 1 atelier-uur. Hierin werkt hij aan een zelfgekozen kunstopdracht.

Een leerjaargenoot van deze leerling heeft bijvoorbeeld dit rooster hieronder. Zij zit in dezelfde basisgroep, maar heeft een andere coach. Daardoor verschillen de coachmomenten. De verplichte modules zijn op hetzelfde moment. Sommige keuzemodules zijn hetzelfde, andere niet. Bovendien heeft zij (deze periode) voor één module extra gekozen. Ook moet er nog gewerkt worden aan een leerdoel uit periode 3.