In het onderwijs staat de leerling centraal, het gaat om onze toekomst. Daarom is het belangrijk dat leerlingen ook inspraak krijgen. Om dit te bereiken hebben we een leerlingenraad.

Wat doet de leerlingenraad?

Deze raad komt regelmatig bij elkaar om allerlei zaken binnen school te bespreken. De raad denkt mee over zaken als de examenstunt, projectdagen, toets-roosters en het kantine aanbod. Ook houden we ons bezig met sfeer bij ons op school en de kwaliteit van het onderwijs.

Hoe werkt de leerlingenraad?

De leerlingenraad komt om de week onder schooltijd bij elkaar om te vergaderen. We behandelen binnengekomen klachten of ideeën en bespreken hoe het nu op school gaat. Vervolgens behandelen we de agendapunten en prikken we een datum voor de volgende vergadering.

De bezetting van de leerlingenraad schooljaar 2023 – 2024:

Fleur Aleman, 3VT
Julia Borsboom, 5H
Romaysa Boughlalah, 6V
Sammi May Krag-Vrolijk, 6V
Mika de Witte, 4M
Justine de Sain, 5V


Nieuwe leden

De leerlingenraad vertegenwoordigt alle leerlingen van onze school. Voor dit schooljaar zijn we op zoek naar nieuwe leden, iedereen kan lid worden.

Stuur als je geïnteresseerd bent een mailtje naar: leerlingenraadarhc@gmail.com of DM ons op Instagram: @LLR_ARHC.
Bij veel aanmeldingen gaan we sollicitaties doen.

“In het onderwijs staat de leerling centraal“

“In het onderwijs staat de leerling centraal“