Op woensdag 15 november a.s. geven we meer voorlichting over het type leerling dat bij TalentARHC past en op welke manier TalentARHC zich onderscheidt van andere onderwijsstromen. De avond begint om 19.30 uur en duurt tot 21.00 uur en vindt plaats in ons gebouw ‘de Jonker’ aan de Jonkerweg 31 in Hilversum.

Talentarhc is een zes jaar durende onderwijsstroom die speciaal ontwikkeld is voor hoogbegaafde leerlingen.

Het onderwijs in deze klassen is vraaggestuurd, dat wil zeggen dat er veel ruimte is voor de inbreng van vragen van de leerlingen. Het mentoraat speelt een belangrijke rol in deze onderwijsstroom. Hier wordt een koppeling gemaakt tussen de cognitieve en de identiteitsontwikkeling van de leerling. Terwijl de leerlingen op zoek zijn naar de grenzen van hun leren en hun vaardigheden, bewaken docenten en mentoren samen met de leerlingen dat ook het vwo-niveau wordt gewaarborgd.

De leerlingen in Talentarhc volgen behalve de reguliere vakken ook de vakken filosofie en design. Bovendien volgen de leerlingen verschillende masterclasses. In de onderbouw leren de leerlingen in Talentarhc de vaardigheden die nodig zijn om in de bovenbouw Talentarhc hun onderwijs deels zelf in te richten. Zij volgen vanaf de 4e klas vwo reguliere lessen en kunnen in samenspraak met de mentoren ruimte creëren voor zelfgekozen projecten, onderzoeken of persoonlijke inrichting van vakkenpakketten. De intensieve begeleiding vanuit het Talent-mentoraat blijft tot en met de zesde klas.
(tekst gaat door onder foto)

“Bij Talent leerde ik dat je op verschillende manieren kunt leren, en dat geen manier fout is.”

“Bij Talent leerde ik dat je op verschillende manieren kunt leren, en dat geen manier fout is.”

Past Talentarhc bij mijn kind?
Om te zien of een leerling op Talentarhc tot zijn of haar recht zal komen, maken wij gebruik van een aantal indicatoren die naar voren komen tijdens een intakeprocedure:

  • De uitkomsten van een WISC V.
    We accepteren onderzoeksrapporten die maximaal twee schooljaren vóór het schooljaar wil starten, zijn uitgevoerd. Dus voor schooljaar 2024-2025 (intake vanaf december 2023) accepteren we onderzoeksrapporten die zijn gedaan na augustus 2021.
  • de aanvullende gegevens en het schooladvies van de basisschool
  • de uitslagen van alle eerder gedane onderzoeken en testen
  • de ervaringen tijdens het intakegesprek
  • de ervaringen tijdens de Talentdag (verplicht voor aangemelde leerlingen, datum wordt later bepaald)

Meer informatie over dit onderwijsconcept staat in de Talent-brochure.

Mocht u uw kind willen aanmelden voor Talent, houdt u er dan rekening mee dat hiervoor een andere aanmeldprocedure geldt.