Daltononderwijs is eigentijds onderwijs dat gericht is op de huidige behoeften van onze leerlingen en ze tegelijkertijd voorbereidt op een steeds veranderende toekomst. Op een daltonschool staan vijf kernwaarden centraal: verantwoordelijkheid, zelfstandigheid, reflectie, effectiviteit en samenwerken. Hier werken we continu aan: in de vakles, bij coaching en natuurlijk tijdens de daltonuren.