Als bovenbouwleerling heb je naast het PTO te maken met het PTA.

In het PTA staat de opbouw van het schoolexamencijfer beschreven. Het schoolexamencijfer telt voor 50% mee in het eindcijfer, de andere 50% is het centraal examen (CE).  Alle toetsen (dit kunnen ook praktische opdrachten zijn) worden vooraf per vak vastgesteld in het Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA).

Daarnaast is er in de (voor)examenklassen een schoolexamenreglement opgesteld, waarin alle regels en regelingen rondom toetsen en school staan, onder andere het officiële examenreglement. We raden alle leerlingen en ouders sterk aan het schoolexamenreglement goed door te lezen

“Roland Holst is een school met onderwijs van hoge kwaliteit en uitstekende prestaties“

“Roland Holst is een school met onderwijs van hoge kwaliteit en uitstekende prestaties“

Meer weten?

Dhr: P. Boonstra

PBoonstra@gsf.nl

Dhr. A. Veerman

AVeerman@gsf.nl