Op het Roland Holst hebben we meerdere daltonklassen waarin je kunt starten. Dat zijn: 

Bij de mavo/havo en havo/vwo hebben we ook sportklassen

De brugperiode duurt bij mavo/havo en havo/vwo twee jaar, daarna ga je naar 3 mavo, 3 havo of 3 vwo. 

Wennen aan de nieuwe school
De brugklas betekent voor de leerlingen een grote verandering in hun leven: ze beginnen aan een andere school, een ander onderwijssysteem en krijgen nieuwe klasgenoten. Hadden ze in groep acht vaak nog één leerkracht, nu krijgen ze te maken met meerdere docenten. Wij doen er alles aan om de leerlingen in deze fase vertrouwd te maken met de nieuwe omgeving.

Zo starten we voor de zomervakantie al met een kennismakingsmiddag, waar leerlingen hun klasgenoten en klassenmentor leren kennen. Ook ontmoeten ze dan hun juniormentoren: dat zijn ouderejaars die zich de eerste maanden over de brugklassers ontfermen. 

Introductieweek
Alle leerlingen starten in de eerste week met een aantal introductiedagen. Deze dagen staan in de brugklas in het teken van kennismaken. Kennismaken met de nieuwe school, de nieuwe klasgenoten enzovoort. Alle activiteiten zijn daarop gericht.

Op kamp in leerjaar 2
In het tweede leerjaar gaan de leerlingen op kamp. We kiezen er bewust voor dat in het tweede leerjaar te doen, zodat leerlingen elkaar al wat beter hebben leren kennen. Waar we heen gaan, wisselt. Terschelling, zeilen in Friesland en De Biesbosch zijn bestemmingen waar we de afgelopen jaren zijn geweest. 

Brede vorming
In de onderbouw bieden we leerlingen veel verschillende vakken. Dat is deels wettelijk verplicht, maar we vinden het ook belangrijk leerlingen een brede basis mee te geven. Hier kun je onze lessentabellen zien. 

We willen dat onze leerlingen zich ook cultureel ontwikkelen. Daarom krijgen de leerlingen bij ons op school de vakken dans, drama, muziek en Art&Design. Daarnaast zijn er regelmatig musicals, concertavonden en andere culturele activiteiten waar leerlingen aan mee kunnen doen.

We hechten ook veel waarde aan het ontwikkelen van burgerschap bij onze leerlingen. Daarom hebben we verschillende activiteiten, zoals een jaarlijkse Goededoelenmarkt, een bezoek aan de moskee en doen we mee aan Paarse Vrijdag en de jaarlijkse schrijfactie van Amnesty International. 

“Je mag hier worden wie je bent“

“Je mag hier worden wie je bent“