De basis van ons onderwijs zijn de vaklessen. Dat zijn de lessen Nederlands, geschiedenis, Art&Design enzovoort. Hier krijg je als leerling uitleg en maak je opdrachten, alleen en samen. Samen met de vakdocent maak je een planning op basis van de studiewijzer en krijg je een daltontaak. Dit is een grote(re) opdracht waarbij een leerling binnen de grenzen van de opdracht zelf bepaalt waar en wanneer hij die maakt. 

Daltonuren

De daltonuren staan in het hart van ons onderwijs. Daar komen leren omgaan met vrijheid, zelfstandigheid en samenwerking samen. 

Als leerling heb je meerdere daltonuren per week. Je kan per daltonuur zelf bepalen bij welke docent en aan welke taken je werkt. Dat mag je eigen docent zijn, maar dat hoeft dus niet. Je kunt bij die docent uitleg en hulp vragen, maar je mag ook zelfstandig verder werken. Met deze daltonuren heb je dus meer keuzevrijheid en verantwoordelijkheid en, als je de uren goed gebruikt, heb je minder thuis te doen. 

Alle klassen hebben een daltonuur op hetzelfde moment. Bij een daltonuur zitten leerlingen van alle niveaus en leerjaren dan ook door elkaar heen. Elke week kies je opnieuw de docenten bij wie je gaat werken. Daardoor kun je steeds keuzes maken die passen bij je planning voor die week. 

De daltonuren staan in het hart van ons onderwijs

De daltonuren staan in het hart van ons onderwijs