In een verenigd Europa wordt het, vooral voor ons Nederlanders, steeds belangrijker om meerdere vreemde talen op een hoger niveau te beheersen. Natuurlijk blijft Engels met afstand de belangrijkste taal voor ons om te leren, maar met de ontwikkelingen binnen de Verenigde Staten en in het Verenigd Koninkrijk, is het onontkoombaar dat er in Europa een grotere rol voor het Frans en het Duits is weggelegd.

Onze school legt daarom steeds meer nadruk op deze ontwikkelingen. Met internationalisering bijvoorbeeld geven we extra aandacht voor wat er buiten onze landsgrens gebeurt en wat dat voor effecten heeft voor Nederland.

Met ingang van het nieuwe schooljaar bieden wij wederom de mogelijkheid voor onze leerlingen om het Frans op een veel hoger niveau te gaan beheersen. Als leerlingen in vwo 4 of vwo 5 het DELF diploma halen op niveau B1 (of nóg hoger B2) zijn zij vrijgesteld van de schoolexamens in het eindexamenjaar! In het eindexamenjaar is dan alleen het Centraal Schriftelijk Examen nog noodzakelijk (de leesteksten). Met het Delf B1 (vwo) hebben de kandidaten de vaardigheden schrijven, spreken en luisteren op eindexamenniveau afgesloten.

“Ik wil graag een internationaal erkend diploma Frans op mijn cv”

“Ik wil graag een internationaal erkend diploma Frans op mijn cv”

Welkom DELF!

Onze vakdocenten Frans, drs. Caroline Verdonk en Laurence Moulis BEd, hebben het diploma behaald bij het Franse Ministerie van Onderwijs om leerlingen op te leiden voor DELF (Diplôme d’etudes en langue française). Frankrijk heeft dit speciale examen ingevoerd om wereldwijd op dezelfde manier het taalniveau van respectievelijk beginners/enigszins gevorderden en gevorderden aan te kunnen tonen. Deze niveaus zijn in overeenkomst met het Gemeenschappelijk Europees referentiekader (https://erk.nl/leerling/) voor de talen.

De diploma’s zijn vergelijkbaar met bijvoorbeeld het Cambridge-diploma dat voor de Engelse taal bestaat. In 2020 hebben 430 000 kandidaten in 175 verschillende landen het DELF-examen afgelegd. De diploma’s worden uitgereikt door de Franse overheid en zijn internationaal erkend. Ze worden voor het leven toegekend.

Meer informatie (in het Frans!) is te vinden op https://www.france-education-international.fr/delf-dalf

Hoe werkt het bij ons op school?

Leerlingen van klas (3), 4 en 5 vwo kunnen zich aanmelden voor een DELF-programma. Het niveau dat gevolgd wordt (B1 of B2), wordt bepaald door de vakdocenten. Vervolgens krijgen de leerlingen per week een uur extra Frans DELF  tijdens de keuzeles, het hele jaar door. Tijdens deze extra lessen worden de leerlingen opgeleid om in juni op een locatie in Nederland, aan te wijzen door de Franse overheid, examen te doen.

DELF kent zes verschillende diploma’s, die gelijk staan aan de zes niveaus van het Gemeenschappelijk Europees Referentiekader. Voor elk niveau worden vier vaardigheden getoetst: luister-, spreek-, lees- en schrijfvaardigheid.

Met één van deze diploma’s:

  • zal voor het Centraal Schriftelijk Eindexamen Frans  een hoger cijfer kunnen worden behaald
  • krijgt de leerling een officieel certificaat, waarmee zijn/haar vaardigheidsniveau wordt aangetoond en dit certificaat blijft levenslang geldig.
  • vergroot een leerling zijn/haar kansen op de (internationale) arbeidsmarkt

Omdat DELF geen onderdeel is van ons reguliere aanbod vragen wij een bijdrage in de kosten. Neemt uw kind deel aan het DELF-programma, dan vragen wij voor het complete programma richting het diploma op één referentieniveau een bijdrage voor niveau B1 van € 130,- en € 145,- voor niveau B2 (lessen, lesmateriaal en examenkosten). Desgewenst kunt u voor deze extra kosten een betalingsregeling met ons treffen.

Tenslotte

Het ARHC is ervan overtuigd dat dit extra lesaanbod een grote toegevoegde waarde heeft voor leerlingen. Immers, een leerling vergroot zijn/haar expertise in een belangrijke Europese taal. Daarnaast krijgt een leerling meer zelfvertrouwen om zich in het Frans te uiten, het eindexamen met een hoger cijfer te behalen en kan hij/zij straks naast het eindexamen nóg een diploma overleggen.

Voor meer informatie  en aanmelden: mevrouw L. Moulis LMoulis@gsf.nl

Meer weten?

mevrouw L. Moulis

LMoulis@gsf.nl