Excursie Bonn 3H, 3HV en 3Q

Beste leerlingen,

Op vrijdag 2 juni a.s. gaan we op een excursie naar de mooie stad Bonn in Duitsland met 3H, 3hvc en 3Q. Hieronder lees je meer over het programma voor Bonn.

Vertrek – en aankomsttijden

  • Om 7:00 moet je aanwezig zijn voor de Jonker. We vertrekken om 7.15 uur.  We zijn ongeveer om 20:00 uur terug in Hilversum.

Programma

We starten op 2 juni met een bezoek aan de bijzondere tentoonstelling over de naoorlogse geschiedenis van Duitsland in het Haus der Geschichte. Leerlingen geven een presentatie over een object uit een periode uit de naoorlogse geschiedenis in het Duits. Leerlingen filmen de presentatie. Na de tentoonstelling bezoeken we de stad Bonn en voeren leerlingen in een groepje de paperclip-opdracht uit: Wie slaagt erin de paperclip te ruilen voor iets anders en komt thuis met het meest bijzondere verhaal? We oefenen op school met de woordenschat die je nodig hebt voor het uitvoeren van deze opdrachten. De opdracht telt mee voor een cijfer.

Belangrijk om mee te nemen:

  • id-kaart of paspoort
  • pen, papier en aantekeningen/woordenlijsten
  • telefoon
  • lunchpakketje/voldoende eten (we gaan niet gezamenlijk in een restaurant eten)
  • wat zakgeld (naar eigen inzicht)

Wij hopen op een leuke en leerzame dag in Bonn!

Met vriendelijke groet,

Namens de duits sectie: Kaitlyn Leeraar en Paul Halma

En andere begeleidende docenten: Simon Vogelaar, Lesley van Scherpenseel, Wilma van Alewijk, Diederick ‘t Hoen en Sophie ten Nuijl

Omkleden LO

Ivm de eindexamens is het omkleden voor LO in lokaal A4, A5, B11 en B12.

Informatie keuzetijd

“Hier vind je de dagelijkse mededelingen“

“Hier vind je de dagelijkse mededelingen“