“We vinden het belangrijk dat onze leerlingen een 10 kunnen halen. Nog belangrijker vinden we het dat onze leerlingen zich een 10 kunnen voelen!”

Om deze visie te kunnen realiseren hecht het A. Roland Holst College veel waarde aan een actieve betrokkenheid van ouders en verzorgers. De ouderraad behartigt, vanuit het standpunt van de ouders en de verzorgers, de belangen van de leerlingen.

Taken ouderraad
De ouderraad is een inspraakorgaan binnen de school en bestaat uit een tiental betrokken ouders die representatief zijn voor de diverse leergangen binnen de school en de schoolleiding (gevraagd en ongevraagd) adviseren, ondersteunen, en feedback geven op de volgende onderwerpen:

  • Kwaliteit van het onderwijs en onderwijsvernieuwing;
  • Buitenschoolse activiteiten;
  • Onderwijskosten;
  • Interne- en externe communicatie;
  • Beheer van het Schoolfonds;
  • Het vergroten van de ouderparticipatie.

Tevens is de ouderraad het aanspreekpunt voor ouders en verzorgers en organiseert zij een aantal activiteiten, zoals:

  • Algemene ouderavond;
  • Themabijeenkomsten;
  • Beroepenmarkt.

De ouderraad is er niet voor bemiddeling bij individuele vragen of klachten van ouder(s) of verzorger(s), die kunnen immers veel beter worden opgelost in direct overleg met docenten, mentoren en/of de schoolleiding.

Beroepenmarkt
Jaarlijks organiseert de ouderraad een beroepenmarkt, waarbij leerlingen zich alvast kunnen oriënteren en een kijkje kunnen nemen “achter de schermen” van een groot aantal beroepen, functies en rollenDit levert een positieve bijdrage aan de profielkeuzes die leerlingen moeten maken.

Schoolfonds
Heb je als ouder, docent of leerling een briljant idee dat een positieve bijdrage levert en valt deze activiteit buiten het reguliere onderwijsaanbod, dan kun je een beroep doen op het Schoolfonds, door een verzoek in te dienen bij de ouderraad via ARHC-ouderraad2@gsf.nl

Uiteraard is dit fonds niet ongelimiteerd en wordt per onderwerp een keuze gemaakt.

Ouderpanel
Op dit moment onderzoekt de ouderraad, in overleg met de school, op welke manier we de ouderbetrokkenheid kunnen vergroten. Wij verwachten daar begin 2023 de ideeën voor te kunnen implementeren.

Bijeenkomsten
De ouderraad vergadert zo’n zes maal per jaar en organiseert een jaarlijkse ouderbijeenkomst. Tijdens deze vergaderingen en bijeenkomsten is de schoolleiding (deels) aanwezig.

Op dit moment is de bezetting volledig en wordt de ouderraad vertegenwoordigd door:
Nynke Atema  (voorzitter),  Jasper de Vries  (secretaris), Elsbeth Koutsoglou, Michiel Vos,  Qruun Schram , Karin Princen, Ben Hammer en Sander Burger.

Wilt u iets voorleggen aan de OR of heeft u een vraag dan kunt u een bericht sturen naar ARHC-ouderraad2@gsf.nl

“We vinden het belangrijk dat onze leerlingen een 10 kunnen halen. Nog belangrijker vinden we het dat onze leerlingen zich een 10 kunnen voelen!”

“We vinden het belangrijk dat onze leerlingen een 10 kunnen halen. Nog belangrijker vinden we het dat onze leerlingen zich een 10 kunnen voelen!”