De laatste 2 jaar van de mavo en havo en de laatste 3 jaar van het vwo, vormen de bovenbouw. 

Aan het einde van de onderbouw, kiezen de leerlingen hun profiel voor de bovenbouw. Voor de mavo gebeurt dat in leerjaar 2, voor de andere niveaus in leerjaar 3. Op de pagina van het decanaat staat hier heel veel informatie over, waaronder te kiezen vakken.

Bijzondere vakken
Naast de verplichte vakken, zoals wiskunde, natuurkunde en Engels, heeft elke school ook ruimte om vakken aan te bieden die hij belangrijk vindt. De speciale vakken die wij bieden, zijn onder meer maatschappijwetenschap, filosofie, BSM/LO2 (gym als examenvak), informatica en Big History. Deze laatste 2 vakken bieden we enkel op het vwo aan. De vakken Techniek en Technologie en maatschappijkunde zijn enkel op de mavo te volgen. 

Buitenlandreis
In het voor-examenjaar gaan de leerlingen op buitenlandreis. De bestemmingen zijn divers. Denk aan een rondreis met de nachttrein door Italië, Berlijn en Londen. Reizen als deze dragen bij aan de culturele bagage van leerlingen, maar – belangrijker nog – aan het vergroten van hun zelfredzaamheid. Het is altijd mooi om te zien dat leerlingen aan het begin van de reis nog onder de indruk zijn van het metrostelsel van Parijs, maar dat ze na 3 dagen daar geheel zelfstandig en vol zelfvertrouwen mee reizen. 

Resultaten
Onze resultaten in de bovenbouw zijn goed. We hebben een hoog percentage leerlingen dat op een hoger niveau eindexamen doet dan het basisschooladvies aangaf. Daarbij zijn er minder leerlingen die blijven zitten dan bij vergelijkbare scholen, wat het extra bijzonder maakt. Ook zijn de examenresultaten op of boven het landelijk gemiddelde. 

Waar we extra trots op zijn, is dat onze leerlingen het in het vervolgonderwijs goed doen: ze vallen veel minder vaak uit dan bij vergelijkbare scholen.

“de bovenbouw, een brug naar avontuur en groei“

“de bovenbouw, een brug naar avontuur en groei“