Een school kan nog zulke goede onderwijsconcepten hebben, als het schoolklimaat en de veiligheid niet goed zijn, dan wordt er niet optimaal geleerd.

Daarom vinden wij beide aspecten heel belangrijk. Bovendien is onze missie niet voor niets: We vinden het belangrijk dat onze leerlingen een 10 kunnen halen. Nog belangrijker vinden we het dat onze leerlingen zich een 10 kunnen voelen! Dit kunnen we alleen bereiken als we een prettig en veilig schoolklimaat realiseren.

Schoolklimaat
Onze leerlingen zijn tevreden over het schoolklimaat. Zo geven de brugklassers de sfeer in het afgelopen schooljaar een 7,9 en dat is hoger dan het cijfer dat vergelijkbare scholen krijgen. Ook de havisten en vwo’ers zijn daar tevreden over: we krijgen gemiddeld een 7,7 en een 8,2. Het zijn rapportcijfers waar we blij mee zijn.

Ook de Onderwijsinspectie benoemt in haar laatste rapport het schoolklimaat als een sterk punt van de school: “Het Adriaan Roland Holst College is een plezierige school, met veel potentie en met een gedreven team. […] Leerlingen en leraren gaan plezierig en respectvol met elkaar om.”

Veiligheid
Ook veiligheid is een belangrijke voorwaarde om goede cijfers te kunnen halen. Laat staan hoe belangrijk het is om je een 10 te kunnen voelen. Daarom zijn we er ook heel trots op dat de leerlingen onze veiligheid gemiddeld met een 9.5 beoordelen. De vwo’ers geven zelfs een 9,8!

De leerlingen geven aan zelden tot nooit gepest te worden, ook niet online. Daar besteden we dan ook de nodige preventieve aandacht aan, bijvoorbeeld in de kennismakingsweek die al onze brugklassen hebben. Ook in de mentorlessen van de rest van het jaar blijft het een terugkerend thema.

Om de veiligheid te kunnen blijven garanderen, hebben we jaarlijks een of twee ontruimingsoefeningen, zodat leerlingen en medewerkers goed weten hoe ze moeten handelen in een noodsituatie. Bovendien zijn al onze onderwijsondersteunende personeelsleden BHV’er, zodat er altijd wel iemand in de buurt is als zich een incident voordoet. Gelukkig kunnen we stellen dat dat zelden het geval is.

Er heerst een fijne sfeer en er zijn leuke docenten

Er heerst een fijne sfeer en er zijn leuke docenten