“We vinden het belangrijk dat onze leerlingen een 10 kunnen halen. Nog belangrijker vinden we het dat onze leerlingen zich een 10 kunnen voelen!”

En natuurlijk zijn betrokken ouders en verzorgers daar heel erg belangrijk bij. Het Roland Holst heeft daarom een actieve ouderraad. De ouderraad is een inspraakorgaan, dat bestaat uit ouders van diverse leergangen en alle ouders en verzorgers van leerlingen op het Roland Holst vertegenwoordigt. Ben je ouder of verzorger, en heb je vragen, zorgen, complimenten, of wil je ook actief en betrokken zijn en lid worden van de ouderraad? Neem dan contact op met de ouderraad via ARHC-ouderraad@gsf.nl 

Taken ouderraad

Bijeenkomsten

De ouderraad vergadert een aantal keren per jaar met de schoolleiding. Om mee te denken, te ondersteunen en (gevraagd en ongevraagd) te adviseren over bijvoorbeeld beleid, onderwijsvernieuwing en communicatie. 

Schoolfonds

De ouderraad beheert het Schoolfonds. Hiermee ondersteunen we bijvoorbeeld ouders en kinderen die het financieel lastig hebben. Heb je als ouder, docent of leerling een goed idee dat een positieve bijdrage levert en valt deze activiteit buiten het reguliere onderwijsaanbod? Dan kun je een beroep doen op het Schoolfonds en ons altijd een mailtje sturen via ARHC-ouderraad@gsf.nl 

(Ouder)activiteiten

De ouderraad organiseert per jaar een aantal activiteiten met en/of voor ouders. Denk aan een thema-avond, of een ouderpanel. Maar ook de jaarlijkse beroepenmarkt in het najaar, waarbij we als ouders aan de kinderen op het Roland Holst een kijkje achter de schermen laten zien van een groot aantal beroepen, functies en rollen. Vind je het leuk om ook iets over jouw functie te laten zien? Dan horen we graag van je via ARHC-ouderraad@gsf.nl 

Bezetting

Op dit moment bestaat de ouderraad uit: Nynke Atema (voorzitter), Karin Princen (secretaris), Michiel Vos (penningmeester), Elsbeth Koutsoglou, Qruun Schram en Sander Burger. 

Vind je het leuk om ook betrokken te zijn bij de school van je kind(eren)? We vinden het leuk van je te horen via ARHC-ouderraad@gsf.nl 

“We vinden het belangrijk dat onze leerlingen een 10 kunnen halen. Nog belangrijker vinden we het dat onze leerlingen zich een 10 kunnen voelen!”

“We vinden het belangrijk dat onze leerlingen een 10 kunnen halen. Nog belangrijker vinden we het dat onze leerlingen zich een 10 kunnen voelen!”