Goede zorg voor leerlingen start voor onze school bij de begeleiding van de individuele leerling door zijn/haar coach. Deze zoekt met de leerling naar de voor hem/haar beste manier van leren en begeleidt leerlingen bij sociaal-emotionele problematiek. Het welbevinden van de leerling staat hierin centraal omdat je pas goed tot leren kunt komen, als je lekker in je vel zit.

Als blijkt dat een leerling meer of andere begeleiding nodig heeft dan de coach of de vakdocenten kunnen bieden, zoekt ons ondersteuningsteam naar passende ondersteuning. Dat kan interne begeleiding zijn of ondersteuning door externe professionals. Op deze manier proberen wij zo goed mogelijk te voorzien in de individuele behoeften van de leerlingen en op maat ondersteuning aan te bieden. Leerlingen worden via de coach aangemeld bij het ondersteuningsteam.

Het begeleidingsaanbod van het A. Roland Holst College is te verdelen in drie lagen:

  • basisondersteuning
  • extra ondersteuning
  • bovenschoolse ondersteuning

De individuele coach is het eerste aanspreekpunt voor uw zoon of dochter en begeleidt de leerling in samenwerking met de mentor in het schoolproces en met basisvaardigheden. Een leerling kan bijvoorbeeld advies willen over hoe een planning gemaakt kan worden, hoe het samenwerken opgepakt kan worden of welke vakken gekozen kunnen worden in de bovenbouw. Ook biedt de coach begeleiding bij sociaal-emotionele problematiek.  Wanneer de ondersteuningsbehoefte de individuele coach overstijgt, wordt advies en begeleiding van het ondersteuningsteam aangevraagd.

Mocht u als ouders zelf contact willen met het ondersteuningsteam dan kunt u bij de volgende medewerkers terecht:
– Aukje ter Horst, ondersteuningscoördinator, athorst@gsf.nl
– Susan Crijns, remedial teacher, voor vragen rondom dyslexiebeleid en dyscalculie, scrijns@gsf.nl

– Sam Strang, schoolmaatschappelijk werker sstrang@gsf.nl. Hier kunnen ouders terecht met vragen over opvoeding. Leerlingen kunnen bij hem terecht voor een informeel gesprek over sociaal-emotionele problemen.

Tevens kunt u voor meer informatie terecht op de website van het samenwerkingsverband Qinas.

“Op het ARHC werken docenten, mentoren, schoolleiding, onderwijsondersteunend personeel en het ondersteuningsteam samen om het leren van leerlingen zo optimaal mogelijk te laten verlopen. “

“Op het ARHC werken docenten, mentoren, schoolleiding, onderwijsondersteunend personeel en het ondersteuningsteam samen om het leren van leerlingen zo optimaal mogelijk te laten verlopen.“

Meer weten? Neem dan contact op met: