Op het ARHC werken docenten, mentoren, schoolleiding, onderwijsondersteunend personeel en het ondersteuningsteam samen om het leren van leerlingen zo optimaal mogelijk te laten verlopen.

De basisbegeleiding aan de leerlingen door de mentor, individuele coach, het docententeam en onderwijsondersteunend personeel is het uitgangspunt. De ondersteuningsspecialisten spelen een ondersteunende rol en bieden eventueel kortdurende aanvullende ondersteuning. Zo streven wij er samen naar dat de prestaties overeenkomen met de aanwezige kwaliteiten. Je kunt pas goed tot leren komen, als je lekker in je vel zit. Het welbevinden van de leerling staat daarom centraal bij de begeleiding. De ondersteuning gaat verder dan het verhelpen van hiaten in kennis en vaardigheden en het ondersteunen van leerlingen met leerproblemen. Ook leerlingen met gedragsproblemen en sociaal-emotionele problemen kunnen rekenen op de aandacht van het ondersteuningsteam.

Het begeleidingsaanbod van het A. Roland Holst College is te verdelen in drie lagen:

  • basisondersteuning
  • extra ondersteuning
  • bovenschoolse ondersteuning

De individuele coach is het eerste aanspreekpunt voor uw zoon of dochter en begeleidt de leerling in samenwerking met de mentor in het schoolproces en met basisvaardigheden. Een leerling kan bijvoorbeeld advies willen over hoe een planning gemaakt kan worden, hoe het samenwerken opgepakt kan worden of welke vakken gekozen kunnen worden in de bovenbouw. Wanneer de ondersteuningsbehoefte de individuele coach overstijgt, wordt advies en begeleiding van het ondersteuningsteam aangevraagd.

Mocht u als ouders zelf contact willen met het ondersteuningsteam dan kunt u bij de volgende medewerkers terecht:
– Sarina Bremekamp, ondersteuningscoördinator, sbremekamp@gsf.nl
– Susan Crijns, remedial teacher, voor vragen rondom dyslexiebeleid en dyscalculie, scrijns@gsf.nl

Tevens kunt u voor meer informatie terecht op de website van het samenwerkingsverband Qinas.

“Op het ARHC werken docenten, mentoren, schoolleiding, onderwijsondersteunend personeel en het ondersteuningsteam samen om het leren van leerlingen zo optimaal mogelijk te laten verlopen. “

“Op het ARHC werken docenten, mentoren, schoolleiding, onderwijsondersteunend personeel en het ondersteuningsteam samen om het leren van leerlingen zo optimaal mogelijk te laten verlopen.“

Meer weten? Neem dan contact op met: