Tweemaal per jaar nodigen de coaches en de leerlingen de ouders uit voor een Leerling-Ouder-Schoolgesprek, het ‘LOS-gesprek’. Het gesprek vindt plaats tussen 16.15 uur en 21.00 uur en duurt 15 minuten.

Waarom een LOS-gesprek?

Op het A. Roland Holst College hebben we ervoor gekozen om de voortgang van leerlingen te bespreken met ouders, leerling en coach. Het doel hiervan is om de leerlingen meer verantwoordelijkheid te geven én te laten dragen voor hun eigen leerproces. Dit sluit goed aan bij de kernwaarden van dalton.

Het LOS-gesprek met kind en ouder biedt meer gelegenheid om met elkaar te reflecteren en afspraken te maken dan het 10 minutengesprek met vakdocenten. De leerling geeft een korte presentatie van de stand van zaken. Deze presentatie wordt tijdens de mentorles en daarbuiten voorbereid. Na afloop van de presentatie is er ruimte voor het stellen van vragen en worden afspraken gemaakt.

De leerling maakt een kort verslag van het gesprek, waarin in ieder geval de gemaakte afspraken terug te vinden zijn.

Toch nog vragen voor een vakdocent?

Tijdens het LOS-gesprek wordt met u, uw kind en de mentor onderzocht of er naast dit gesprek nog contact nodig is met een vakdocent. Zo ja, dan is een gesprek met de vakdocent mogelijk.

“Fijn om zo’n gesprek samen met mijn ouders te voeren“

“Fijn om zo’n gesprek samen met mijn ouders te voeren“