Vakantie buiten schoolvakantie, huwelijksplechtigheden, religieuze feestdagen, overige gewichtige omstandigheden vallen onder bijzonder verlof.

Het verlenen van buitengewoon verlof – verlof onder schooltijd – is gebonden aan regels die de overheid vaststelt. De regels en voorwaarden voor het verlenen van extra verlof kunt u hier nalezen.

Indien u een aanvraag voor buitengewoon verlof voor uw zoon of dochter wilt indienen, verzoeken wij u onderstaand formulier in te vullen. U dient ook de beschikbare ondersteunende documenten, zoals trouwkaart, werkgeversverklaring of brief deelname sportevenement met de aanvraag mee te sturen.
We wijzen u erop dat uw aanvraag 8 weken – of in ieder geval zo lang mogelijk voor de begindatum van het verlof – bij ons binnen moet zijn.

Het indienen van een aanvraag betekent niet dat die ook automatisch gehonoreerd wordt. De afdelingsleider van uw kind neemt de aanvraag in behandeling en informeert u zo spoedig mogelijk of het verlof wordt toegestaan.
Aanvragen aansluitend aan de zomervakantie mogen niet worden gehonoreerd.

Wilt u voor nog een kind verlof aanvragen? *

“Het verlenen van buitengewoon verlof – verlof onder schooltijd – is gebonden aan regels die de overheid vaststelt.“

“Het verlenen van buitengewoon verlof – verlof onder schooltijd – is gebonden aan regels die de overheid vaststelt“