Ziek en absent melden via SOMtoday

Een absentiemelding kan 24/7, maar moet in ieder geval ‘s morgens door de ouders doorgegeven te worden via SOMtoday. Dit kan zowel op de laptop, computer als via de app van SOMtoday (iOS en Android).

Afmelden via laptop of computer

 • Log in bij SOMtoday met uw gebruikersnaam en wachtwoord

 • Ga naar het tabblad ‘Afwezigheid’

 • Kies de optie ‘[naam kind] absent melden’

 • Selecteer in de rechterkolom de reden van absentie en de periode

 • Licht desgewenst de absentie nader toe in het opmerkingenveld

 • Sluit af door te klikken op ‘Opslaan’

Afmelden via de telefoon

 • Open de app

 • Klik in het menu onder aan het scherm op de drie puntjes (‘Meer’)

 • Klik op Absent melden

 • Selecteer de reden van absentie en de periode

 • Licht desgewenst de absentie nader toe in het opmerkingenveld

 • Let op: voor het gebruik van de mogelijkheid op de app (iOS en Android) moet de laatste versie beschikbaar zijn. Eventueel updaten is dan nodig.

Na de absentiemelding ontvangt u ter bevestiging een e-mail op het bij ons bekende e-mailadres. Dit is een automatische mail, deze kunt u niet beantwoorden.

Afmelden in toetsweken en examenperiode

In toetsweken en tijdens het examen moet een absentie wel telefonisch worden doorgegeven. Dit geldt ook voor de leerlingen die 18+ zijn.

Het telefoonnummer wat u dan belt is: 035-7900801

Beter melden

Op de dag dat uw kind beter is, hoeft u hem/haar niet beter te melden; uw kind kan dan gewoon weer naar school komen en vanaf dat moment komt de ziekmelding te vervallen.

Tijdens toetsperiodes

 1. wordt geen verlof verleend voor auto- of scooterexamen
 2. zo mogelijk geen medische afspraken plannen

Wat u verder nog moet weten:

Als uw kind langdurig of regelmatig ziek is, licht u de mentor zo spoedig mogelijk in. Indien uw kind langere tijd niet naar school kan komen, gaan we samen met u bekijken hoe we het onderwijs, rekening houdend met de ziekte, kunnen voortzetten.

Bij ziekte tijdens schooltijd gaat uw kind naar de leerlingenbalie op de eerste verdieping in De Jonker. U wordt er vervolgens telefonisch over geïnformeerd dat uw kind ziek naar huis wil gaan. Als u niet telefonisch bereikbaar bent op dat moment, wordt de leerling gevraagd zich telefonisch te melden bij school op het moment dat hij/zij veilig thuisgekomen is.
Om zeker te zijn dat u als ouder/verzorger ervan op de hoogte bent dat uw kind die dag ziek naar huis is gegaan, verwachten wij uitsluitend in dit laatste geval nog een telefoontje van u.

Meer informatie

Overzicht van mentoren en coaches

Contact