Op 1 februari 2023

Les 1: fossielen identificeren

Aan de slag met fossiele botten! Hoe weten we van welk dier dit fossiele bot is geweest? Kunnen we hier achter komen door te kijken naar skeletten van huidige dieren? En hoe ontdekken we hoe deze botten voor het dier hebben gewerkt?

Les 2: ontwerp je eigen robothand

Kun je met materialen die je kent botten en spieren namaken? In deze les ontwerp je je eigen robothand. Lukt het om deze robothand ook echt te laten bewegen?

“Huizermaat is een school met onderwijs van hoge kwaliteit en uitstekende prestaties“

“Huizermaat is een school met onderwijs van hoge kwaliteit en uitstekende prestaties“

Ons onderwijs is gebaseerd op twee kernwaarden

Huizermaat is een school met veel persoonlijke aandacht, een school waar de leerling centraal staat. De leerlingen op Huizermaat voelen zich gekend en geaccepteerd. Onder persoonlijke aandacht verstaan we ook de zorgvuldige begeleiding van de leerlingen. We gaan met elkaar om op basis van onderling vertrouwen, met respect en optimisme ten aanzien van ontwikkelingsmogelijkheden van leerlingen. De mentor is daarin de spil. Per klas zijn er twee mentoren voor het begeleiden van leerlingen. De vorderingen worden gevolgd en besproken met leerlingen en ouders. Op deze wijze voelt elke leerling zich gekend en erkend binnen Huizermaat.

Huizermaat is een school met onderwijs van hoge kwaliteit en uitstekende prestaties, waar we kunnen omgaan met verschillen tussen leerlingen en waar op elk niveau excelleren wordt gestimuleerd. Dat we de lat hoog leggen is zichtbaar op onze kwaliteits- en opbrengstenkaarten en op onze website onder ‘Scholen op de kaart’. We behalen een hoog rendement door de aandacht voor optimale kennisverwerving.

Meer weten?

Lees het laatste nieuws

Lees het laatste nieuws

Lees het laatste nieuws