Op 18 januari 2023

Waardoor wordt je blik bepaald? En is wat je ziet dan goed of slecht? En hoe kun je dat dan weten? Kun je dit ook meten?

Les 1: herken de boef

Zou jij een boef herkennen als je die ziet? Waardoor wordt je gedrag bepaald? En helpt het als je dit weet? In deze les maak je kennis met de wereld van de criminologie.

Les 2: kaarten écht lezen

Laten kaarten en foto’s altijd de waarheid zien? En is wat je ziet dan goed of slecht? Hoe ziet een goede kaart eruit? Hoe maak je zelf een goede kaart? En hoe kun je je eigen mening daarin kwijt? Onder leiding van onze aardrijkskundedocent duiken we in de wondere wereld van kaarten.

“Huizermaat is een school met onderwijs van hoge kwaliteit en uitstekende prestaties“

“Huizermaat is een school met onderwijs van hoge kwaliteit en uitstekende prestaties“

Ons onderwijs is gebaseerd op twee kernwaarden

Huizermaat is een school met veel persoonlijke aandacht, een school waar de leerling centraal staat. De leerlingen op Huizermaat voelen zich gekend en geaccepteerd. Onder persoonlijke aandacht verstaan we ook de zorgvuldige begeleiding van de leerlingen. We gaan met elkaar om op basis van onderling vertrouwen, met respect en optimisme ten aanzien van ontwikkelingsmogelijkheden van leerlingen. De mentor is daarin de spil. Per klas zijn er twee mentoren voor het begeleiden van leerlingen. De vorderingen worden gevolgd en besproken met leerlingen en ouders. Op deze wijze voelt elke leerling zich gekend en erkend binnen Huizermaat.

Huizermaat is een school met onderwijs van hoge kwaliteit en uitstekende prestaties, waar we kunnen omgaan met verschillen tussen leerlingen en waar op elk niveau excelleren wordt gestimuleerd. Dat we de lat hoog leggen is zichtbaar op onze kwaliteits- en opbrengstenkaarten en op onze website onder ‘Scholen op de kaart’. We behalen een hoog rendement door de aandacht voor optimale kennisverwerving.

Meer weten?

Lees het laatste nieuws

Lees het laatste nieuws

Lees het laatste nieuws