Alle leerlingen hebben afgelopen week in hun schoolmail een activatiemail van de digitale cultuurkaart ontvangen.

De digitale cultuurkaarten worden door de bovenbouwleerlingen in mentor- en CKV-lessen geactiveerd door henzelf.
De onderbouwleerlingen doen de eerste activatie via hun schoolmail tijdens mentoruur. De leerlingen vullen dan (wegens AVG) het mailadres van ouder of verzorger in. Vervolgens ontvangen de ouders- verzorgers de tweede mail voor de definitieve activatie van de digitale cultuurkaart.

Cultuurkaart-budget met bijdrage schoolbudget

De school stelt per leerling een bedrag beschikbaar van €10,50 voor het cultuuronderwijs (hiervan is 5 euro per leerling door de ouders/verzorgers aan bijgedragen). Er komt dit jaar per leerling €5,25 van het Ministerie van OCW beschikbaar. Het totale bedrag van €15,75 per leerling kan dan worden uitgegeven door de school aan allerlei mooie interactieve kunst- & cultuurprojecten.
De CJP Cultuurkaart voor de leerlingen is hierbij gratis. Door het activeren van de digitale cultuurkaarten kunnen de leerlingen gebruik maken van mooie kortingen.