MBO College Hilversum gaat in nauwe samenwerking met de Hogeschool Windesheim, Alberdingk Thijm scholen, de Gooise Scholenfederatie en Trajectum College, aansluitende opleidingsroutes tussen vmbo-mbo-hbo ontwikkelen en uitvoeren. Dit wordt mogelijk gemaakt door de subsidieregeling Versterking aansluiting beroepsonderwijskolom. 

Doelstelling samenwerking

Leerlingen kunnen hierdoor drempelloos doorstromen naar mbo-media of mbo en hbo ICT. Om dit mogelijk te maken wordt er op het voortgezet onderwijs al gewerkt aan de juiste kennis en het beroepsbeeld voor de doorstroom naar het mbo. De vervolgstap is diplomasucces op het mbo en een goede, en daarmee vaak ook versnelde, aansluiting op het hbo ICT op Windesheim.

Met deze samenwerking willen de partners een bijdrage leveren aan goed opgeleid personeel voor sectoren waar tekorten in bestaan. Concreet wordt binnen deze samenwerking gewerkt aan gezamenlijke leercontexten/leeromgevingen.

Hoe werkt het in de praktijk?

Op het voortgezet onderwijs krijgt de leerling lessen van zowel eigen, als mbo-docenten. Daarnaast volgt de leerling de keuzedelen en opleidingsmodules samen met mbo-studenten op het gebied van ICT, Media bij MBO College Hilversum. Voor ICT is het zelfs ook mogelijk met hbo-studenten. De student die een mbo-niveau 4 ICT-opleiding doet, krijgt ook de hbo-opleidingsmodules leerstof aangeboden die daarop aansluiten. Hierdoor gaat de student drempelloos van het vo naar het mbo en daarna mogelijk ook nog naar het hbo.

Op deze manier helpen we de leerling nog beter in het maken van de juiste keuze van een opleiding die echt bij hem of haar past. Hierdoor komt de student uiteindelijk nog beter tot zijn recht!