Leest u onderstaande informatie a.u.b. zorgvuldig door vóór u het aanmeldingsformulier invult.

1. De aanmeldingsperiode voor leerjaar 1 op het A. Roland Holst college start op maandag 25 maart 2024. De aanmeldingstermijn sluit op vrijdag 29 maart 2024 om 12.00 uur.
Eerder aanmelden is mogelijk, mits u beschikt over het definitieve adviesformulier van de basisschool.

2. Aanmelding dient te gebeuren door de ouder(s)/verzorger(s). Zij maken gebruik van het digitale aanmeldingsformulier.

3. Als uw kind specifieke begeleiding nodig heeft verzoeken wij u vóór 1 maart 2024 contact op te nemen met onze ondersteuningscoördinator, mevrouw A. ter Horst: athorst@gsf.nl.
Bij het invullen van het digitale aanmeldformulier zullen wij vragen om alle relevante informatie, zoals onderzoeksverslagen en dyslexie/dyscalculie verklaringen die de basisschool niet kan verstrekken zonder uw toestemming, te uploaden. Deze informatie zullen wij, naast gesprekken met u als ouder(s), gebruiken om te kunnen beoordelen of wij het onderwijs kunnen bieden dat uw kind nodig heeft.

4. Zonder het adviesformulier van de basisschool is uw aanmelding niet compleet. Het advies dat vermeld staat, moet overeenkomen met de afdeling waar het kind voor wordt aangemeld. Dit adviesformulier kunt u uploaden, mailen naar info-arhc@gsf.nl, opsturen naar de school (postbus 555, 1200 AN Hilversum) of afgeven bij het secretariaat in het gebouw aan de Jonkerweg.

5. Uiterlijk vrijdag 29 maart 2024 laten wij aan de ouder(s)/verzorger(s) van de aangemelde leerlingen weten of zij toegelaten worden en geplaatst kunnen worden in de afdeling waarvoor de leerling is aangemeld.

6. Voor leerlingen die zijn uitgeloot bij een andere school biedt het A. Roland Holst College een nieuwe aanmeldingsmogelijkheid op woensdag 3 april 2024. Wij behandelen deze aanmeldingen op volgorde van binnenkomst en zullen u uiterlijk op 5 april per e-mail informeren over de toelating.

7. Bij de scholen die onderdeel uitmaken van de Gooise Scholen Federatie (De Fontein, Goois Lyceum, Huizermaat, College De Brink, Casparus College, Vechtstede College, Gooise Praktijkschool en het A. Roland Holst College) geldt dat voorrang wordt gegeven aan kinderen van medewerkers die op het moment van aanmelden in vaste dienst zijn bij de GSF.

“Er heerst een fijne sfeer in de school”

“Er heerst een fijne sfeer in de school“