Alle leerlingen werken met een device. De Talent-leerlingen hebben een MacBook, alle andere leerlingen een Chromebook. Dit past binnen onze visie dat we onze leerlingen digitale vaardigheden moeten aanleren.

Chromebook als ondersteuning
In ons reguliere onderwijs zijn de boeken leidend. Dit geldt ook voor ons Talent-onderwijs. Het Chromebook wordt vooral ingezet voor ondersteuning en differentiatie. Het verschilt per vak hoe en hoeveel het device wordt gebruikt. Bij een vak als Nederlands is het Chromebook vaker uit op tafel dan bijvoorbeeld bij wiskunde. Ook in ons projectonderwijs wordt het apparaat veel gebruikt. 

Bij QUEST ‘21 is het Chromebook bijna elke les nodig. We werken daar voornamelijk met zelf ontworpen materiaal, dat de leerlingen online kunnen vinden. De lessen zijn zo ontworpen dat leerlingen ook veel offline bezig zijn. 

Waarom werken we met een Chromebook?
Een Chromebook is een computer die wordt geleverd met het besturingssysteem Chrome OS van Google. Op het Roland Holst werken we met een Google-omgeving. Daarbij sluit het Chromebook dus naadloos aan.

Het Chromebook heeft slechts enkele seconden nodig om op te starten en beschikt over ingebouwde bescherming tegen virussen. Daarnaast is het over het algemeen goedkoper dan een laptop of een MacBook. Het heeft echter alle functionaliteiten die voor ons onderwijs gewenst zijn. Ook om die reden hebben we voor het werken met een Chromebook gekozen.

“Ik maak mijn aantekeningen op mijn computer, dan raak ik ze niet kwijt.”

“Ik maak mijn aantekeningen op mijn computer.”

Huren met mogelijkheid tot koop
We werken met een regeling waarbij het Chromebook eerst gehuurd wordt en daarna kan worden overgenomen. Dit wordt voor ons verzorgd door The Rent Company. Nieuwe leerlingen krijgen hierover informatie. Het device kan ook direct gekocht worden. Een eigen device behoort ook tot de mogelijkheden, maar daar stellen we wel eisen aan. Deze eisen kunnen bij ons worden opgevraagd.