We zien het als onze taak leerlingen voor te bereiden op hun toekomst. Daar hoort onlosmakelijk bij dat we onze leerlingen digitale vaardigheden moeten aanleren. Daarom hebben alle leerlingen een device. De Talent-leerlingen werken met een Macbook, de andere leerlingen met een Chromebook.

Als je de zelfstandigheid van leerlingen wilt vergroten, past daarbij dat ze meer informatie tot hun beschikking hebben dan enkel het lesboek. Ook het (leren) werken met verschillende programma’s, zoals Presentaties, Spreadsheets en Google Maps, draagt daaraan bij. Om leerlingen te helpen met hun plannen en organiseren, leren we ze werken met Google Agenda en Gmail. 

Ondersteunend aan de boeken

Het werken met een Chromebook is wat ons betreft ondersteunend aan het leerproces. De lesboeken zijn leidend, daar werken we het meeste mee. Het apparaat wordt vooral ingezet voor ondersteuning en differentiatie. Het verschilt per vak hoe en hoeveel het wordt gebruikt. Bij een vak als Nederlands is het Chromebook vaker op tafel dan bijvoorbeeld bij wiskunde. 

Waarom werken we met een Chromebook?
We hebben om vrij praktische redenen voor een Chromebook gekozen. Op het Roland Holst werken we met een Google-omgeving. Daarbij sluit het Chromebook naadloos aan. Het apparaat heeft slechts enkele seconden nodig om op te starten en beschikt over ingebouwde bescherming tegen virussen. Ook is een Chromebook over het algemeen goedkoper dan een laptop of een MacBook. Het heeft echter alle functionaliteiten die voor ons onderwijs gewenst zijn. Ook om die reden hebben we voor het werken met een Chromebook gekozen.

lees verder onder foto

“Ik maak mijn aantekeningen op mijn computer, dan raak ik ze niet kwijt.”

“Ik maak mijn aantekeningen op mijn computer.”

Huren met mogelijkheid tot koop
We werken met een regeling waarbij het Chromebook eerst gehuurd wordt en daarna kan worden overgenomen. Dit wordt voor ons verzorgd door The Rent Company. Nieuwe leerlingen krijgen hierover informatie. Het device kan ook direct gekocht worden. Een eigen device behoort ook tot de mogelijkheden, maar daar stellen we wel eisen aan. Deze eisen kunnen bij ons worden opgevraagd.