Bij QUEST ‘21 geven we onderwijs dat de autonomie van de leerlingen bevordert. Waar het kan, zijn zij (mede)verantwoordelijk voor hun eigen leerproces. We organiseren het onderwijs op zo’n manier dat de leerlingen kunnen leren vanuit hun intrinsieke motivatie en dat ze het belang kunnen inzien van wat ze leren.  

Niet ieder kind hoeft hetzelfde te kunnen en te doen. Het bieden van betekenisvolle keuzes is daarbij de kern, waarbij een leerling zo mogelijk de ruimte krijgt ervoor te kiezen om het anders aan te pakken of zelfs helemaal niet te doen. 

We leiden onze leerlingen op tot zelfstandig denkende leerlingen die in toenemende mate zelfredzaam zijn. Ze begrijpen hun omgeving en nemen hun verantwoordelijkheid daarvoor steeds beter. Ze zijn dan ook sociaal vaardig en kunnen goed samenwerken. 

Ook halen ze een (havo- of vwo-)diploma. 

werken met leerdoelen en modules

We werken bij QUEST ‘21 leerdoel-gestuurd. Er zijn verplichte leerdoelen en keuzeleerdoelen. Die leerdoelen kan een leerling behalen door het volgen van modules. Deze modules kunnen leerdoelen van een of meerdere leergebieden bevatten. 

Modules bevatten grotere, betekenisvolle opdrachten, waarmee leerlingen actief aan de slag moeten om het leerdoel te behalen. Deze opdrachten bestaan uit een combinatie van vakkennis en (vak)vaardigheden, zoals samenwerken en plannen. Door formatieve evaluatie krijgen leerlingen meer zicht op hun eigen groei en ontwikkeling. 

Om leerlingen te begeleiden in hun ontwikkeling en bij hun eigen leerproces is er veel tijd ingeruimd voor (persoonlijke) coaching en begeleiding.  

geen cijfers, wel feedback

We vinden dat leerlingen werkelijk fouten mogen maken en daarvan mogen leren zonder dat ze ‘bestraft’ wordt met een onvoldoende. Daarom werken we zonder cijfers (zolang dat niet verplicht is), maar met feedback. Alle verplichte en gekozen leerdoelen moet een leerling op voldoende niveau afsluiten. Hierdoor kan een leerling in QUEST ‘21 in principe niet blijven zitten, maar hooguit leerdoelen alsnog moeten behalen.  

Er is gelijkwaardigheid en wederkerigheid tussen de docenten en de leerlingen, waarbij ieder natuurlijk zijn eigen rol heeft. We werken vanuit optimisme en vertrouwen.