Het Schoolfonds is een fonds waar ouders op vrijwillige basis aan bijdragen. Vanuit het Schoolfonds worden zaken mogelijk gemaakt en activiteiten georganiseerd die niet vanuit reguliere middelen gefinancierd kunnen worden, maar die wél een meerwaarde hebben voor de school en de leerlingen.

Het fonds wordt door de ouders bekostigd en beheerd. U kunt jaarlijks een bijdrage leveren aan het Schoolfonds. U ontvangt hiervoor een betaalverzoek vanuit WIS Collect.

Het Schoolfonds ondersteunt initiatieven op 5 gebieden:

 1. Evenementen voor de kinderen. Dit kunnen zowel evenementen zijn die aanvullend zijn op schoolvakken (zoals een kunstpodium door leerlingen of een beroepenmarkt) als ook evenementen daarbuiten (zoals het kerstgala of een diploma-uitreiking);
 2. Evenementen voor ouders (lezingen, ouderavonden);
 3. Positionering van- en voorzieningen voor de school;
 4. Ondersteuning van het leerproces, door zekerstellen van een breed leeraanbod en leerondersteuning;
 5. Ondersteuning van leerlingen waarvan ouders/verzorgers financieel minder draagkrachtig zijn, zodat alle leerlingen kunnen meedoen met de aangeboden activiteiten van school.

In de afgelopen schooljaren zijn vanuit het Schoolfonds onder andere de volgende initiatieven bekostigd:

 • Voetbaltafels in de kantine en een tafeltennistafel
 • Grote picknicktafels buiten
 • Bijdragen aan het kerstgala en het winter/lentefestival
 • Diverse ouderavonden met bijdragen van “Play-Back”, “Digital Awareness”, en “Onder Invloed”
 • Bijdragen om de diploma-uitreiking van eindexamenkandidaten op te luisteren
 • De welbekende Roland Holst hoodies

Het Schoolfonds wordt beheerd door de Ouderraad, waarbij de schooldirectie beslist over bijdragen voor ondersteuning van individuele leerlingen.

Met uw bijdrage aan het Schoolfonds kunnen wij doorgaan met het bekostigen van extra zaken, die de school nou juist extra mooi en bijzonder maken. Wij vragen u daarom vriendelijk om, als u de mogelijkheid heeft, een bijdrage te doen aan het Schoolfonds.

Als u een leuk, leerzaam, cultureel, sportief -of wat voor idee dan ook- heeft, dat bijdraagt aan een goede school voor de leerlingen, kunt u een beroep doen op het Schoolfonds. U kunt uw aanvraag sturen naar de Ouderraad: arhc-ouderraad@gsf.nl

Bij voorbaat dank!

De Ouderraad

“Vanuit het Schoolfonds worden heel veel zaken mogelijk gemaakt”

“Vanuit het Schoolfonds worden heel veel zaken mogelijk gemaakt”