Op donderdag 23 november hebben onze leerlingen met veel enthousiasme deelgenomen aan het ToekomstLab Hilversum. Dit evenement draait om samenwerking tussen de gemeente, leerlingen en professionals om zinvolle educatieve projecten te realiseren. De focus ligt op het aanpakken van echte vraagstukken uit de gemeente en het verkennen van oplossingen en ideeën van jongeren, die vaak creatieve en vernieuwende perspectieven bieden.

Dit concept begon in 2018-2019 op het Roland Holst College en won toen al de Onderwijsprijs van Noord-Holland. Sindsdien heeft het Roland Holst College het concept gedeeld met de Stichting Omgeving Educatie (vanaf 2021) en later met het Dudok Architectuur Centrum (vanaf 2022). Dit jaar hebben ook het Comenius en het St. Aloysius college deelgenomen aan het evenement.

Tijdens het evenement waren er tal van professionals aanwezig, en er waren diverse workshoprondes waarin het werk van de leerlingen werd besproken en gepresenteerd. Het Roland Holst College was ruim vertegenwoordigd met zowel VWO- als Talent-klassen die deelnamen aan diverse projecten, waaronder kunst en design, geschiedenis, aardrijkskunde en CKV.

Een delegatie van klas 3VT was aanwezig om hun visie op de toekomst van Hilversum te presenteren in het gemeentehuis. Deze visie werd op verschillende manieren visueel vormgegeven met behulp van mooie maquettes, PowerPoint-presentaties en andere werkstukken. Afgevaardigden van onder andere de gemeente en organisaties die betrokken zijn bij concrete projecten in Hilversum, zoals de herinrichting van het stationsgebied, konden inspiratie opdoen uit de ontwerpen van onze leerlingen. Dit evenement was zeer waardevol en leerzaam.

Hilversum heeft aanzienlijk historisch erfgoed uit de tijd van de industriële revolutie. Sommige gebouwen zijn bewaard gebleven, terwijl andere een nieuwe bestemming hebben gekregen. Na een inspirerende gastles van Luuc Jonker van het Dudok Architectuur Centrum, hebben de leerlingen van 3 vwo onder leiding van dhr. Dekker en dhr. Nanninga zich de afgelopen periode gericht op deze historische gebouwen, zoals de Melkfabriek, Mout en Villa Industria. Ze hebben hun bevindingen op creatieve wijze gedeeld door middel van vlogs en uitklapbare posters, waarbij ze de geschiedenis, het heden en de toekomstmogelijkheden van deze locaties hebben belicht.

In september van dit jaar nam klas 1 VWO deel aan een workshop van de gemeente, waarbij ze zich bezighielden met het thema “Bewegen en Vrije Tijd in de ruimte”. De leerlingen hebben indrukwekkende en inspirerende posters gemaakt, die de gemeente stof tot nadenken geven over hoe ze met suggesties van jongeren de openbare ruimte toekomstbestendig kunnen inrichten.

Ten slotte heeft CKV VWO 5 gedurende twee maanden aan een architectuurproject gewerkt. Hierbij kregen ze ondersteuning van professionals en architecten, waaronder Luuc Jonker, die persoonlijk naar de lessen kwamen om de leerlingen te begeleiden bij de ontwikkeling van hun creatieve projecten.

We zijn ontzettend trots op onze leerlingen die de afgelopen maanden met toewijding hebben samengewerkt aan gemeentelijke vraagstukken en prachtige resultaten hebben behaald. Het was een waardevolle en leerzame ervaring voor hen!